Om läsning

Hur kan du ge ditt barn goda förutsättningar i läsutvecklingen?

Nedanstående länk berättar mer om vad som behövs för att läsutvecklingen ska få så bra förutsättningar som möjligt.

http://www.lukimat.fi/lasning/for-foraldrar