V.10

Hej på er därhemma!
Redan vecka 10. Vad händer? Snart har halva terminen gått.
Denna vecka sker det lite nytt.
Det är en vikarie för Linda i NO. Hon heter Merjam och kommer ha de pass som Linda brukar ha.
Nina är fortsatt hemma med sin dotter och kommer förmodligen åter i april. Vi hoppas. Sam fortsätter att vikariera för henne i engelska. I skrivandets stund är det dock oklart vem som kommer att ta musiken.
Vi pratade en del i klassen om disciplinära åtgärder innan lovet. Förslaget var ”kvarsittning”. Slutade med att några självmant ville stanna för att hinna med mer skolarbete…
Jag kommer därför hålla kvar elever som inte utnyttjat lektionstiden eller inte följt skolans regler. Vi ska tillsammans i klassen besluta hur systemet ska fungera. Syftet är att eleverna ska se och ta ansvar för sig själva oavsett vilken vuxen som är i klassrummet OCH att de inte ska hamna efter.
Vi får se vad det resulterar i.
Idag var en jättebra dag!
Annars ska vi arbeta klart med kapitel 5 i matteboken denna vecka. Eleverna har en matteplanering som de följer. Nästa vecka börjar vi med kapitel 6.
I svenska ska vi arbeta med att utveckla texter.
I historia har vi arbetat mycket tillsammans om medeltiden. Läst, pratat, repeterat. Nu ska vi börja jobba mer enskilt eller i par. Läsa och svara på frågor.
Hör gärna av er om ni undrar något!
/Carro